PISOWNIA WYRAZÓW WIELKĄ LITERĄ

PISOWNIA WYRAZÓW WIELKĄ LITERĄ

Wielką literą piszemy:

- imiona i nazwiska np.: Jan Brzechwa

- imiona nadawane zwierzętom np.: Pies Azor, kot Burek

- przydomki, pseudonimy i przezwiska ludzi np.: król Bolesław Chrobry

- tytuły książek, wierszy, piosenek np.: Książka czeka

- tytuły filmów oraz programów radiowych i telewizyjnych np.: Familiada

- tytuły dzieł sztuki np.: Płonąca żyrafa

UWAGA!

Wyrazy typu: i, w, na, z występujące wewnątrz tytułów, zapisujemy małą literą np.: W pustyni i w puszczy.

- nazwy państw, regionów, miast, dzielnic, wsi, np.: Polska, Warszawa, Mokotów

UWAGA!

Przymiotniki pochodzące od nazw państw, regionów, miast, dzielnic i wsi piszemy małą literą, np.: Polska – język (jaki?) polski, Śląsk – kluski (jakie?) śląskie

- nazwy mieszkańców państw i regionów np.: Polska – Polak, Kaszuby – Kaszub

UWAGA!

Nazwy mieszkańców miast, dzielnic, wsi piszemy małą literą np.: Wrocław – wrocławianin, Wrzeszcz (dzielnica Gdańska) - wrzeszczanin